Az építész sem mindenható. - Csigaterv Építész Stúdió

Tartalomhoz ugrás
Építész Infó > Nagy kérdések...

Mit építhetünk a telkünkre?

Beépítési % számítás - Építménymagasság számítás - Épületmagasság számítás


A legjobb ha a helyi építés hatóságnál érdeklődünk telkünk beépítési paraméterei felől. Ezen információk beszerzését kérheti az építész tervezőtől is.

A legjobb azonban ha még a telek megvásárlása előtt tájékozódunk a beépítési lehetőségekről, még mielőtt a családi ház tervezés során közölné az építész, hogy otthonunk a tervezett paraméterek mellett nem valósítható meg. Bár nagyon sok jó építész munkálkodik kicsiny országunkban akik szeretik a kihívásokat, de ha egy mód van rá, akkor ne kísértsük a sorsot, mert akár milyen jól is hangzana, az építész sem mindenható.


Azt hogy egy telekre mit építhetünk, azt több rendelet is szabályozza. Ilyen rendelet például a

Az OTÉK alkalmazásán kívül fontos figyelembe vennünk az adott településre vonatkozó Rendezési Tervet és a  Helyi Építési Szabályzat, azaz a HÉSZ előírásait.
Ezen felül az alábbi oldalon további hatályos építkezéssel kapcsolatos jogszabályok találhatóak, melyek mind-mind befolyással bírhatnak családi házunk tervezése folyamán.

Legfontosabb beépítési paraméterek

- beépítés módja - szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú, ikresen csatlakozó

- előkert, oldalkert, hátsókertre vonatkozó előírások
- beépítési százalék (térszín alatt és felett)
- szintterületi mutató
- építménymagasság, homlokzatmagasság
- zöldfelület minimális nagysága

A beépítés módjának, elő, oldal, és hátsókert mértékének az OTÉK vagy a HÉSZ által való meghatározásával a tervezendő épület helye behatárolódik. Nem építhetjük akárhová családi házunkat, ezeket az előírásokat be kell tartania az építésznek a családi ház tervezés, vagy egyéb más épület tervezés során.

Sok tényező befolyásolja, hogy egy adott telekre milyen családi ház tervezhető. Gondolok most például  az épület maximális bruttó alapterületére, melyet a helyi építési szabályzat százalékos formában maximalizál.  Ha nagy családi otthont szeretnénk építeni, akkor ne apró telket vásároljunk! :)

Szintterület
Szintén a családi házunk nagyságát befolyásolja a szintterületi mutató, mely az épület nettó hasznos alapterületének  (összes szint összes helyiségének területe, melyből levonható pl. a gépkocsi tároló területe, illetve a lakásokhoz tartozó tárolók. A levonható területeket, azok mértékét a helyi építési szabályzat is befolyásolhatja) és  telek területének aránya. Pl. egy 1000 m2-es telken lévő 150 m2 hasznos alapterületű ház szintterületi mutatója 0,15.

Homlokzat, Építmény és Épületmagasság

Szintén fontos tényező a minimális, illetve maximális homlokzat, illetve építménymagasság. Ha az építési szabályzat maximális homlokzatmagasságot ír elő, akkor az épületünk minden homlokzatának meg kell felelnie az előírásoknak, vagyis egyik épület homlokzat magassága sem lépheti túl a maximalizált értéket. Kivétel, ha pl. lejtős telek esetén külön határozzák meg a homlokzatmagasságot a lejtő felőli oldalra, ebben az esetben csak arra a homlokzatra kell betartani a homlokzatmagassági korlátozást.


Ha az építménymagasságot maximalizálja a HÉSZ, akkor a családi házunk homlokzati magasságainak átlagáról beszélünk. Ebben az esetben előfordulhat hogy az épület egyes oldalai magasabbak mint az előírt érték, viszont más részei pedig alacsonyabbak. A felület számításoknál itt is vannak csökkentő és egyéb más tényezők, melyek ismeretében az építész tervező elkészíti az építmény magasság számítást.

Zöldfelület számítás

Zöldfelület minimális nagysága is sok esetben meghatározásra kerül. Ebben az esetben nem elég azt figyelnünk hogy a házunk alapterülete ne lépje túl az előírt maximális értéket, figyelnünk kell a telken tervezett burkolati felületek nagyságára is.

Az építész a családi ház tervezés mellett más egyéb, a hivatal által előírt munkarészeket elvégzésére is hivatott, mint például a zöldfelületi mutató, a beépítési százalék, a szintterületi mutató, valamint az építménymagasság számítás. Ezek a munkarészek szintén részét képezik az építési engedélyezési tervdokumentációnak.

Csigaterv Építész Stúdió Kft.
iroda: 1119 Budapest, Petzvál J. u. 44.
mobil: +36-70/770-6091
e-mail: csigaterv@gmail.com
Szolgáltatások:
lakóépületek tervezése és engedélyeztetése
családi házak, társasházak, villák, nyaralók, luxos otthonok
Mert Mindenkinek kell egy otthon!
Vissza a tartalomhoz